رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فردا آخرین مهلت ثبت نام بدون آزمون ارشد و دکتری دانشگاه آزاد

فردا آخرین مهلت ثبت نام بدون آزمون ارشد و دکتری دانشگاه آزاد مهلت ثبت نام بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال ۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی، ساعت ۲۴ فردا دوشنبه ۱۰ شهریورماه پایان می یابد.

فردا آخرین مهلت ثبت نام بدون آزمون ارشد و دکتری دانشگاه آزاد

مهلت ثبت نام بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال ۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی، ساعت ۲۴ فردا دوشنبه ۱۰ شهریورماه پایان می یابد.