رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بشار اسد کابینه جدید سوریه را معرفی کرد

بشار اسد کابینه جدید سوریه را معرفی کرد رئیس جمهور سوریه با صدور یک فرمان ریاست جمهوری، اسامی اعضای کابینه جدید سوریه را اعلام کرد. در این فرمان حسین عرنوس نخست وزیر، علی عبد الله أیوب معاون نخست وزیر و وزیر دفاع و ولید المعلم وزیر امور خارجه معرفی شده اند.

بشار اسد کابینه جدید سوریه را معرفی کرد

رئیس جمهور سوریه با صدور یک فرمان ریاست جمهوری، اسامی اعضای کابینه جدید سوریه را اعلام کرد.

در این فرمان حسین عرنوس نخست وزیر، علی عبد الله أیوب معاون نخست وزیر و وزیر دفاع و ولید المعلم وزیر امور خارجه معرفی شده اند.