رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


با فرمان پادشاه سعودی شماری از مقامات وزارت دفاع برکنار شدند

با فرمان پادشاه سعودی شماری از مقامات وزارت دفاع برکنار شدند «ملک سلمان»پادشاه عربستان سعودی طی فرمانی «فهد بن ترکی بن عبدالعزیز آل سعود»فرمانده نیروهای مشترک سعودی وشماری از مقامات وزارت دفاع عربستان را برکنار کرد. پادشاه سعودی همچنین سرلشکر «مطلق بن سامع الازیمع» را به عنوان فرمانده جدید نیروهای مشترک عربستان تعیین کرد.

با فرمان پادشاه سعودی شماری از مقامات وزارت دفاع برکنار شدند

«ملک سلمان»پادشاه عربستان سعودی طی فرمانی «فهد بن ترکی بن عبدالعزیز آل سعود»فرمانده نیروهای مشترک سعودی وشماری از مقامات وزارت دفاع عربستان را برکنار کرد.

پادشاه سعودی همچنین سرلشکر «مطلق بن سامع الازیمع» را به عنوان فرمانده جدید نیروهای مشترک عربستان تعیین کرد.