رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۱۵ شهریور؛ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار

۱۵ شهریور؛ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: ۱۵ شهریورماه، آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۳۹۹ است.

۱۵ شهریور؛ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: ۱۵ شهریورماه، آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۳۹۹ است.