رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستگیری مدیران ۶ کانال تلگرامی دلالی ارز

دستگیری مدیران ۶ کانال تلگرامی دلالی ارز رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران: ۶ مدیر کانال تلگرامی دلالی ارز بازداشت شدند. در بررسی به عمل آمده مشخص شد این گروه‌ها هرکدام حداقل ۱۶۰ عضو داشته که با خرید و فروش ارز به صورت غیرقانونی باعث ایجاد نوسانات قیمت بازار ارز و سیر صعودی قیمتها شده‌اند.

دستگیری مدیران ۶ کانال تلگرامی دلالی ارز

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران: ۶ مدیر کانال تلگرامی دلالی ارز بازداشت شدند.

در بررسی به عمل آمده مشخص شد این گروه‌ها هرکدام حداقل ۱۶۰ عضو داشته که با خرید و فروش ارز به صورت غیرقانونی باعث ایجاد نوسانات قیمت بازار ارز و سیر صعودی قیمتها شده‌اند.