رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


:مالکان عمده سهام در بازار سرمایه نقش بازارسازی را ایفا کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی :مالکان عمده سهام در بازار سرمایه نقش بازارسازی را ایفا کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی :مالکان عمده سهام در بازار سرمایه نقش بازارسازی را ایفا کنند.