رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئيات مجازات عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در دستگاه‌های اجرایی

جزئيات مجازات عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در دستگاه‌های اجرایی جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، بخشنامه اعمال مجازات عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی را به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. جزئیات مجازات تعیین شده به این شرح است: مرتبه اول: تذکر کتبی بدون درج در پرونده مرتبه دوم: […]

جزئيات مجازات عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در دستگاه‌های اجرایی

جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، بخشنامه اعمال مجازات عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی را به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

جزئیات مجازات تعیین شده به این شرح است:

مرتبه اول: تذکر کتبی بدون درج در پرونده

مرتبه دوم: توبیخ کتبی با درج در پرونده

مرتبه سوم: کسر یک سوم حقوق و فوق العاده شغل در حقوق یک ماه

مرتبه چهارم: کسر یک سوم حقوق و فوق العاده در حقوق ۳ ماه

مرتبه پنجم: انفصال موقت از خدمت حداکثر تا ۳ ماه