رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ناظران مجلس در شورای اقتصاد تعیین شدند

ناظران مجلس در شورای اقتصاد تعیین شدند نمایندگان مجلس شورای اسلامی غلامرضا مرحبا نماینده آستارا و مجتبی توانگر نماینده تهران را به عنوان ناظران مجلس در شورای اقتصاد را انتخاب کردند.

ناظران مجلس در شورای اقتصاد تعیین شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی غلامرضا مرحبا نماینده آستارا و مجتبی توانگر نماینده تهران را به عنوان ناظران مجلس در شورای اقتصاد را انتخاب کردند.