رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی قوه قضائیه: انتشار جزئیات و اسامی متهمان طبق قانون آیین دادرسی کیفری است

سخنگوی قوه قضائیه: انتشار جزئیات و اسامی متهمان طبق قانون آیین دادرسی کیفری است اسماعیلی: هر کجا که قانون این اجازه را داده، بر اساس قانون جزئیات را منتشر می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه: انتشار جزئیات و اسامی متهمان طبق قانون آیین دادرسی کیفری است

اسماعیلی: هر کجا که قانون این اجازه را داده، بر اساس قانون جزئیات را منتشر می‌کنیم.