رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مظاهری رسما به استقلال پیوست

مظاهری رسما به استقلال پیوست با اعلام مدیرعامل استقلال، رشید مظاهری با قراردادی به مدت دو فصل به صورت رسمی به جمع استقلالی‌ها اضافه شد.

مظاهری رسما به استقلال پیوست

با اعلام مدیرعامل استقلال، رشید مظاهری با قراردادی به مدت دو فصل به صورت رسمی به جمع استقلالی‌ها اضافه شد.