رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز دور اول گفت وگو های محمد جواد ظریف و وزیر امور خارجه سوییس

آغاز دور اول گفت وگو های محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه سوییس

آغاز دور اول گفت وگو های محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه سوییس