رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امضای حکم برکناری مدیرکل گمرک لبنان

امضای حکم برکناری مدیرکل گمرک لبنان «حسان دیاب» نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور لبنان، حکم برکناری «بدری ضاهر» مدیرکل گمرک این کشور را امضا کرد. این حکم برای نهایی شدن نیاز به امضای رئیس‌جمهور دارد.

امضای حکم برکناری مدیرکل گمرک لبنان

«حسان دیاب» نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور لبنان، حکم برکناری «بدری ضاهر» مدیرکل گمرک این کشور را امضا کرد. این حکم برای نهایی شدن نیاز به امضای رئیس‌جمهور دارد.