رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گراندز: حکم ویلموتس به فدراسیون فوتبال ایران نرسیده است

گراندز: حکم ویلموتس به فدراسیون فوتبال ایران نرسیده است در حالیکه فدراسیون فوتبال از فیفا درخواست کرد تا گراندز حکم ویلموتس را بدهد اما هنوز رای کامل حکم برای شکایت فدراسیون فوتبال به دادگاه عالی ورزش (CAS) به دست مدیران فدراسیون نرسیده است.

گراندز: حکم ویلموتس به فدراسیون فوتبال ایران نرسیده است

در حالیکه فدراسیون فوتبال از فیفا درخواست کرد تا گراندز حکم ویلموتس را بدهد اما هنوز رای کامل حکم برای شکایت فدراسیون فوتبال به دادگاه عالی ورزش (CAS) به دست مدیران فدراسیون نرسیده است.