رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تبلیغات نامزدهای دور دوم انتخابات مجلس از ۲۰ شهریور ممنوع است

تبلیغات نامزدهای دور دوم انتخابات مجلس از ۲۰ شهریور ممنوع است بر اساس اطلاعیه شماره ۳۷ ستاد انتخابات کشور تبليغات نامزدهای مرحله دوم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ۸ صبح پنج شنبه ۲۰ شهریور ماه ممنوع است.

تبلیغات نامزدهای دور دوم انتخابات مجلس از ۲۰ شهریور ممنوع است

بر اساس اطلاعیه شماره ۳۷ ستاد انتخابات کشور تبليغات نامزدهای مرحله دوم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ۸ صبح پنج شنبه ۲۰ شهریور ماه ممنوع است.