رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر آموزش‌وپرورش: تغییرات کتابهای درسی باید با حساسیت رصد، اصلاح و گزارش شود

وزیر آموزش‌وپرورش: تغییرات کتابهای درسی باید با حساسیت رصد، اصلاح و گزارش شود حاجی میرزایی در توئیتی نوشت: به رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ماموریت دادم تغییرات در شکل‌ و محتوای کتاب‌های‌ درسی را با حساسیت کامل رصد، اصلاح و گزارش نماید.

وزیر آموزش‌وپرورش: تغییرات کتابهای درسی باید با حساسیت رصد، اصلاح و گزارش شود

حاجی میرزایی در توئیتی نوشت: به رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ماموریت دادم تغییرات در شکل‌ و محتوای کتاب‌های‌ درسی را با حساسیت کامل رصد، اصلاح و گزارش نماید.