رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعطیلی ادامه‌دار مجموعه‌های ورزشی آبی شهرداری تهران در شرایط کرونا

تعطیلی ادامه‌دار مجموعه‌های ورزشی آبی شهرداری تهران در شرایط کرونا بنابر اعلام روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، مجموعه های آبی شهرداری تهران همچنان تعطیل بوده و بازگشایی دوباره آنها منوط به اجازه ستاد ملی کرونا است

تعطیلی ادامه‌دار مجموعه‌های ورزشی آبی شهرداری تهران در شرایط کرونا

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، مجموعه های آبی شهرداری تهران همچنان تعطیل بوده و بازگشایی دوباره آنها منوط به اجازه ستاد ملی کرونا است


جدیدترین خبرها