رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسئول تحقیقات درباره تبانی ترامپ با روسیه استعفا کرد

مسئول تحقیقات درباره تبانی ترامپ با روسیه استعفا کرد یکی از مسئولان ارشد تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا درباره تبانی کارزار انتخاباتی ترامپ با روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ بصورت ناگهانی از سمت خود استعفا کرد.

مسئول تحقیقات درباره تبانی ترامپ با روسیه استعفا کرد

یکی از مسئولان ارشد تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا درباره تبانی کارزار انتخاباتی ترامپ با روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ بصورت ناگهانی از سمت خود استعفا کرد.