رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدور کیفرخواست متهمان پرونده سیل گلستان

صدور کیفرخواست متهمان پرونده سیل گلستان هاشمیان، رییس کل دادگستری گلستان: کیفرخواست متهمان پرونده سیل اسفند ۹۷ گلستان صادر شد. این پرونده ۱۱ متهم داشت که پس از دریافت نظرات کارشناسی و گزارش ۳۵۰ صفحه‌ای سازمان بازرسی با بیش از دو هزار صفحه مستندات، برای مدیرعامل وقت آب منطقه‌ای استان گلستان و یکی از معاونان […]

صدور کیفرخواست متهمان پرونده سیل گلستان

هاشمیان، رییس کل دادگستری گلستان:

کیفرخواست متهمان پرونده سیل اسفند ۹۷ گلستان صادر شد.

این پرونده ۱۱ متهم داشت که پس از دریافت نظرات کارشناسی و گزارش ۳۵۰ صفحه‌ای سازمان بازرسی با بیش از دو هزار صفحه مستندات، برای مدیرعامل وقت آب منطقه‌ای استان گلستان و یکی از معاونان فعلی این اداره به اتهام اجرا نکردن تکالیف قانونی، اهمال و تضییع اموال دولتی و عمومی ناشی از اهمال موضوع ماده ۵۹۸ کیفرخواست صادر شد.

تعلل در پاسخ هیئت گزارش ملی سیلاب درباره بخش دوم گزارش که در باب قصور ارگان‌های مختلف بود علت طولانی شدن زمان رسیدگی و صدور کیفرخواست این پرونده شد.