رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود دیوان محاسبات به قراردادهای پر سروصدای فوتبال

ورود دیوان محاسبات به قراردادهای پر سروصدای فوتبال دیوان محاسبات در نامه‌ای به وزارت ورزش اعلام کرده که علاوه بر قراردادهای پرحاشیه قبلی، به قراردادهای سال آتی فوتبال ورود کرده و از ابزار نظارتی خود جهت حفظ بیت المال استفاده خواهد کرد.

ورود دیوان محاسبات به قراردادهای پر سروصدای فوتبال

دیوان محاسبات در نامه‌ای به وزارت ورزش اعلام کرده که علاوه بر قراردادهای پرحاشیه قبلی، به قراردادهای سال آتی فوتبال ورود کرده و از ابزار نظارتی خود جهت حفظ بیت المال استفاده خواهد کرد.