رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نرخ مصوب کره ۱۰۰ گرمی ۸ هزار تومان تعیین شد

نرخ مصوب کره ۱۰۰ گرمی ۸ هزار تومان تعیین شد سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت: براساس تصمیم کارگروه ستاد تنظیم بازار، از امروز کره داخلی ۱۰۰ گرمی با نرخ مصوب ۸ هزار تومان در بازار عرضه می شود/ جام جم

نرخ مصوب کره ۱۰۰ گرمی ۸ هزار تومان تعیین شد

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت: براساس تصمیم کارگروه ستاد تنظیم بازار، از امروز کره داخلی ۱۰۰ گرمی با نرخ مصوب ۸ هزار تومان در بازار عرضه می شود/ جام جم