رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۲ سال حبس، مجازات لایک تصاویر کودک آزاری

۲ سال حبس، مجازات لایک تصاویر کودک آزاری محمود علی‌گو، رئیس اورژانس اجتماعی کشور: در قانون حمایت از اطفال آمده، هنگامی که افراد فیلمی از یک کودک آزاری در فضای مجازی می‌بینند اگر لایک کنند جرم محسوب می‌شود و ۶ ماه تا ۲ سال زندان دارد. در صورت مشاهده کودک آزاری با ۱۲۳ تماس بگیرید، […]

۲ سال حبس، مجازات لایک تصاویر کودک آزاری

محمود علی‌گو، رئیس اورژانس اجتماعی کشور:

در قانون حمایت از اطفال آمده، هنگامی که افراد فیلمی از یک کودک آزاری در فضای مجازی می‌بینند اگر لایک کنند جرم محسوب می‌شود و ۶ ماه تا ۲ سال زندان دارد.

در صورت مشاهده کودک آزاری با ۱۲۳ تماس بگیرید، کارشناس ما در پشت خط توضیح می‌دهد اتفاقی که برای کودک میفتد از مصادیق کودک آزاری است یا خیر.