رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قرارداد پرسپولیس برای فروش پیراهن با ۸ درصد سود

قرارداد پرسپولیس برای فروش پیراهن با ۸ درصد سود در قراردادی که از طریق کارگزار باشگاه پرسپولیس به امضا رسیده، اجازه فروش پیراهن پرسپولیس به یک شرکت داده می‌شود و از این قرارداد تنها حدود ٨ درصد به پرسپولیس می‌رسد./ایسنا

قرارداد پرسپولیس برای فروش پیراهن با ۸ درصد سود

در قراردادی که از طریق کارگزار باشگاه پرسپولیس به امضا رسیده، اجازه فروش پیراهن پرسپولیس به یک شرکت داده می‌شود و از این قرارداد تنها حدود ٨ درصد به پرسپولیس می‌رسد./ایسنا