رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نیجریه خواستار حفظ همکاری‌های دوجانبه با ایران شد

نیجریه خواستار حفظ همکاری‌های دوجانبه با ایران شد پایگاه خبری آل‌افریکا: دولت نیجریه خواستار حفظ همکاری‌های دو جانبه در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری با ایران شده و همچنین نسبت به رای تهران برای کسب کرسی مدیر کل سازمان تجارت جهانی اعلام نیاز کرده است.

نیجریه خواستار حفظ همکاری‌های دوجانبه با ایران شد

پایگاه خبری آل‌افریکا: دولت نیجریه خواستار حفظ همکاری‌های دو جانبه در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری با ایران شده و همچنین نسبت به رای تهران برای کسب کرسی مدیر کل سازمان تجارت جهانی اعلام نیاز کرده است.