رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امکان ترخیص خودروهای توقیفی با مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰ از فردا

امکان ترخیص خودروهای توقیفی با مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰ از فردا رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ:با اقدامات انجام شده و تامین زیرساخت‌ها از ابتدای مهرماه ترخیص خودروهای توقیفی از طریق دفاتر پلیس+۱۰ انجام خواهد شد و دیگر نیازی به حضور مالک خودرو در مراکز اجرائیات نیست.

امکان ترخیص خودروهای توقیفی با مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰ از فردا

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ:با اقدامات انجام شده و تامین زیرساخت‌ها از ابتدای مهرماه ترخیص خودروهای توقیفی از طریق دفاتر پلیس+۱۰ انجام خواهد شد و دیگر نیازی به حضور مالک خودرو در مراکز اجرائیات نیست.