رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمدید پرداخت وام به مشاغل آسیب دیده از کرونا تا پایان مهرماه و وام ودیعه مسکن تا پایان دی ماه

تمدید پرداخت وام به مشاغل آسیب دیده از کرونا تا پایان مهرماه و وام ودیعه مسکن تا پایان دی ماه ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری: به خاطر کاهش هزینه ماسک در ستاد ملی کرونا تصمیم گرفته شد وزارت صمت به سمت تولید ماسک های قابل شست و شو استفاده مجدد حرکت کند. پرداخت وام […]

تمدید پرداخت وام به مشاغل آسیب دیده از کرونا تا پایان مهرماه و وام ودیعه مسکن تا پایان دی ماه

ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری:

به خاطر کاهش هزینه ماسک در ستاد ملی کرونا تصمیم گرفته شد وزارت صمت به سمت تولید ماسک های قابل شست و شو استفاده مجدد حرکت کند.

پرداخت وام به مشاغل آسیب دیده از کرونا تا پایان مهرماه و وام ودیعه مسکن تا پایان دی ماه تمدید شد.

امسال با دستور رئیس جمهور و تلاش های وزیر رفاه بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی دولت اختصاص داد.

در یک مرحله بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان کارگری و یکشنبه نیز بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان لشکری و کشوری تصویب شد؛ با این تصویب بازنشستگان لشکری و کشوری ۹۰ درصد ناخالص شاغل هم گروهشان را دریافت می کنند.

با دو افزایش اول سال و این همسان سازی حقوق بازنشستگان عزیز ما ۸۴ درصد حداقل افزایش یافته است.