رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت خرید تضمینی گندم ۴ هزار تومان تعیین شد

قیمت خرید تضمینی گندم ۴ هزار تومان تعیین شد در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور؛ قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده، ۴ هزار تومان تعیین شد. وزارت صمت موظف شد با هماهنگی سایر دستگاه های مرتبط در دولت زنجیره تولید، توزیع و قیمت فولاد را مدیریت کند.

قیمت خرید تضمینی گندم ۴ هزار تومان تعیین شد

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور؛

قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده، ۴ هزار تومان تعیین شد.

وزارت صمت موظف شد با هماهنگی سایر دستگاه های مرتبط در دولت زنجیره تولید، توزیع و قیمت فولاد را مدیریت کند.