رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حضور دانش آموزان در مدارس محدود بوده است

حضور دانش آموزان در مدارس محدود بوده است لاری، سخنگوی وزارت بهداشت: تازه دو هفته از شروع سال تحصیلی گذشته و دانش آموزان حضور پر تعداد و جدی نداشتند. حضورشان کاملا اختیاری بوده، اما ارزیابی واقعی دو هفته دیگر انجام خواهد شد. در مدت اخیر آمار افراد بستری شده که بین ۶ تا ۱۷ سال […]

حضور دانش آموزان در مدارس محدود بوده است

لاری، سخنگوی وزارت بهداشت: تازه دو هفته از شروع سال تحصیلی گذشته و دانش آموزان حضور پر تعداد و جدی نداشتند. حضورشان کاملا اختیاری بوده، اما ارزیابی واقعی دو هفته دیگر انجام خواهد شد.

در مدت اخیر آمار افراد بستری شده که بین ۶ تا ۱۷ سال داشتند، ۲.۶۴ درصد بوده که تست کرونا ۱.۲۴ درصد از آنها مثبت بوده است.