رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موافقت رسمی دولت با پاورلیفتینگ زنان

موافقت رسمی دولت با پاورلیفتینگ زنان سرپرست فدراسیون بدنسازی: وزارت ورزش مجوز فعالیت رسمی بانوان در رشته پاورلیفتینگ را صادر کرد. به زودی لباس پاورلیفتینگ بانوان تحویل فدراسیون خواهد شد.

موافقت رسمی دولت با پاورلیفتینگ زنان

سرپرست فدراسیون بدنسازی: وزارت ورزش مجوز فعالیت رسمی بانوان در رشته پاورلیفتینگ را صادر کرد. به زودی لباس پاورلیفتینگ بانوان تحویل فدراسیون خواهد شد.