رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طراحی فرایند واردات بدون ارز دارو در دستور کار ستاد کرونا تهران

طراحی فرایند واردات بدون ارز دارو در دستور کار ستاد کرونا تهران رییس ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران: طراحی فرآیند واردات بدون ارز دارو در دستورکار ستادفرماندهی عملیات مدیریت کرونا در تهران است. در شرایط فعلی و محدودیت منابع این راهکار می‌تواند در تیراژ محدودتر و یا به شکل عددی فرمول بندی شده […]

طراحی فرایند واردات بدون ارز دارو در دستور کار ستاد کرونا تهران

رییس ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران:

طراحی فرآیند واردات بدون ارز دارو در دستورکار ستادفرماندهی عملیات مدیریت کرونا در تهران است.

در شرایط فعلی و محدودیت منابع این راهکار می‌تواند در تیراژ محدودتر و یا به شکل عددی فرمول بندی شده عرضه شود.