رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رویترز: احضار سفیر ایران در فرانسه به دلیل مسائل حقوق بشری

رویترز: احضار سفیر ایران در فرانسه به دلیل مسائل حقوق بشری خبرگزاری رویترز به نقل از ”منبع مطلع” که نامی از آنها ذکر نکرده ادعا کرده است که وزارت خارجه فرانسه سفیر ایران را به دلیل مسائل حقوق بشری احضار کرده است.

رویترز: احضار سفیر ایران در فرانسه به دلیل مسائل حقوق بشری

خبرگزاری رویترز به نقل از ”منبع مطلع” که نامی از آنها ذکر نکرده ادعا کرده است که وزارت خارجه فرانسه سفیر ایران را به دلیل مسائل حقوق بشری احضار کرده است.