رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۲۰۰ نفر از مدافعان سلامت در ایام کرونا شهید شدند

۲۰۰ نفر از مدافعان سلامت در ایام کرونا شهید شدند رئیس شورای عالی نظام پزشکی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ شهید در ایام کرونا از کادر درمان داشتیم، گفت: جامعه پزشکی به عهدی که با خدای خود بسته بود، وفا کرد و شاهد حماسه‌ها در این دوران بودیم.

۲۰۰ نفر از مدافعان سلامت در ایام کرونا شهید شدند

رئیس شورای عالی نظام پزشکی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ شهید در ایام کرونا از کادر درمان داشتیم، گفت: جامعه پزشکی به عهدی که با خدای خود بسته بود، وفا کرد و شاهد حماسه‌ها در این دوران بودیم.