رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


الجریده کویت: گفتگوی محرمانه مستقیم بین دولت ترامپ و حکومت ایران در عمان

الجریده کویت: گفتگوی محرمانه مستقیم بین دولت ترامپ و حکومت ایران در عمان روزنامه الجریده کویتی در گزارشی مدعی آغاز گفتگوی سری بین دستگاه حاکمیت ایران و دولت ترامپ در عمان شد بنا به نوشته این نشریه، دولت آمریکا طرحی را برای توافق جامع که کلیه اختلافات را به پایان ببرد ارائه داده است. این […]

الجریده کویت: گفتگوی محرمانه مستقیم بین دولت ترامپ و حکومت ایران در عمان

روزنامه الجریده کویتی در گزارشی مدعی آغاز گفتگوی سری بین دستگاه حاکمیت ایران و دولت ترامپ در عمان شد

بنا به نوشته این نشریه، دولت آمریکا طرحی را برای توافق جامع که کلیه اختلافات را به پایان ببرد ارائه داده است. این روزنامه همچنین ادعا کرده است که ترامپ حتی آمادگی خود را برای امضای توافق با رهبر ایران و دادن تضمین برای برداشتن کلیه تحریم ها، اعلام کرده است. اما سیا به ترامپ توصیه کرده منتظر پایان دوره ریاست جمهوری روحانی و روی کارآمدن اصولگرایان باشد.