رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهلت انتخاب رشته کنکور تمدید شد

مهلت انتخاب رشته کنکور تمدید شد مهلت انتخاب رشته مجازین آزمون سراسری سال ۹۹، تا آخر وقت روز دوشنبه ۷ مهرماه تمدید شد.

مهلت انتخاب رشته کنکور تمدید شد

مهلت انتخاب رشته مجازین آزمون سراسری سال ۹۹، تا آخر وقت روز دوشنبه ۷ مهرماه تمدید شد.