رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انفجار پمپ بنزین در اثر آتش گرفتن موتورسیکلت در تاکستان

انفجار پمپ بنزین در اثر آتش گرفتن موتورسیکلت در تاکستان آتش گرفتن موتورسیکلت حین سوخت‌گیری باعث انفجار و آتش‌سوزی پمپ بنزین در شهرستان تاکستان استان قزوین شد

انفجار پمپ بنزین در اثر آتش گرفتن موتورسیکلت در تاکستان

آتش گرفتن موتورسیکلت حین سوخت‌گیری باعث انفجار و آتش‌سوزی پمپ بنزین در شهرستان تاکستان استان قزوین شد