رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


به ونزوئلا بنزین دادیم، طلا گرفتیم

به ونزوئلا بنزین دادیم، طلا گرفتیم سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا: هر کشور مسلمان و غیرمسلمان که از ما کمک بخواهد، کمک‌شان می‌کنیم اما از آنها پول می‌گیریم، به ونزوئلا بنزین دادیم و شمش طلا گرفتیم.

به ونزوئلا بنزین دادیم، طلا گرفتیم

سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا: هر کشور مسلمان و غیرمسلمان که از ما کمک بخواهد، کمک‌شان می‌کنیم اما از آنها پول می‌گیریم، به ونزوئلا بنزین دادیم و شمش طلا گرفتیم.