رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بررسی برخورد قضایی با استفاده نکردن از ماسک

بررسی برخورد قضایی با استفاده نکردن از ماسک ربیعی: رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح کشور به ۸۵/ ۶۱ درصد کاهش یافته است. استفاده از ماسک در کشور نیز به ۵۸ درصد کاهش یافته و میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی در صنوف مراکز عمومی کامل اجرا نمی شود. جلسه ستاد ملی کرونا اختیارات وسیع تری […]

بررسی برخورد قضایی با استفاده نکردن از ماسک

ربیعی:

رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح کشور به ۸۵/ ۶۱ درصد کاهش یافته است.

استفاده از ماسک در کشور نیز به ۵۸ درصد کاهش یافته و میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی در صنوف مراکز عمومی کامل اجرا نمی شود.

جلسه ستاد ملی کرونا اختیارات وسیع تری به استانها برای اعمال محدود داد و بررسی برخورد قضایی با افرادی که از ماسک استفاده نمی کنند در دستور کار خود قرار داد.