رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرمول نرخ کمیسیون مشاوران املاک برداشته شد

فرمول نرخ کمیسیون مشاوران املاک برداشته شد رئیس اتحادیه مشاوران املاک: تمامی فرمول‌های مربوط تعیین نرخ کمیسیون در تصمیم جدید حذف شده است، هم اکنون طبق تصمیم گیری‌های جدید برای معاملات مسکن و خرید و فروش‌ها نیم درصد یعنی ۰/۲۵ هر طرف از معامله باید پرداخت کند. در معاملات رهن و اجاره هم نرخ‌های کمیسیون […]

فرمول نرخ کمیسیون مشاوران املاک برداشته شد

رئیس اتحادیه مشاوران املاک:

تمامی فرمول‌های مربوط تعیین نرخ کمیسیون در تصمیم جدید حذف شده است، هم اکنون طبق تصمیم گیری‌های جدید برای معاملات مسکن و خرید و فروش‌ها نیم درصد یعنی ۰/۲۵ هر طرف از معامله باید پرداخت کند.

در معاملات رهن و اجاره هم نرخ‌های کمیسیون کاهش یافته به طوری که در معاملات رهن کامل نیم درصد و در اجاره ۰/۲۵درصد باید هرطرف از معاملات پرداخت کند.

در حوزه مشارکت هر طرف از معامله باید ۲ دهم درصد پرداخت کند در تمدید قرارداد اجاره هم باید ۱ دهم درصد پرداخت کند؛ و متم و تمدید قرارداد‌ها هم رایگان شد.