رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارزش پول ملی از سوی دولت رها شده است

ارزش پول ملی از سوی دولت رها شده است محمد باقر قاليباف رئیس مجلس در مجمع نمایندگان مازندران: متأسفانه ارزش پول ملی از سوی دولت رها شده و وقتی ارزش پول ملی کاهش یابد، تحقق تحول در کشور ممکن نیست. باید بررسی شود که چرا مازندران به رغم قابلیت‌های فراوان پیشرفت لازم را نداشته است […]

ارزش پول ملی از سوی دولت رها شده است

محمد باقر قاليباف رئیس مجلس در مجمع نمایندگان مازندران: متأسفانه ارزش پول ملی از سوی دولت رها شده و وقتی ارزش پول ملی کاهش یابد، تحقق تحول در کشور ممکن نیست.

باید بررسی شود که چرا مازندران به رغم قابلیت‌های فراوان پیشرفت لازم را نداشته است

باید واکاوی شود چرا گردشگری و کشاورزی امروز به تهدید مازندران مبدل شده است.

باید در مجلس با رفع موانع و قانون گذاری درست، ریل گذاری هدفمندی برای توسعه مازندران و کشور داشته باشیم.

باید اقبال از گردشگری مازندران به فرصت تبدیل و نگرانی‌های مردم را به رونق اقتصادی مبدل کنیم.