رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کرونا در موج سوم “کُشنده‌تر” شده است

کرونا در موج سوم “کُشنده‌تر” شده است رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: متاسفانه طبق بررسی های صورت گرفته کرونا در موج سوم “کُشنده‌تر” شده که در این شرایط می طلبد مردم بیشتر مراقب باشند.

کرونا در موج سوم “کُشنده‌تر” شده است

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:
متاسفانه طبق بررسی های صورت گرفته کرونا در موج سوم “کُشنده‌تر” شده که در این شرایط می طلبد مردم بیشتر مراقب باشند.