رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سایت‌های همسریابی هیچ کدام مجوز ندارند

سایت‌های همسریابی هیچ کدام مجوز ندارند محمدمهدی تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان: تمامی سایت‌های همسریابی متخلف بوده و به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند و هیچ‌گونه مجوز رسمی ندارند. براساس بررسی‌ها توسعه فرهنگ خانواده در این سایت‌ها به درستی شکل نگرفته و به بازار مکاره‌ای برای سودجویی، ترویج روابط خارج از شرع و […]

سایت‌های همسریابی هیچ کدام مجوز ندارند

محمدمهدی تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان:
تمامی سایت‌های همسریابی متخلف بوده و به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند و هیچ‌گونه مجوز رسمی ندارند.

براساس بررسی‌ها توسعه فرهنگ خانواده در این سایت‌ها به درستی شکل نگرفته و به بازار مکاره‌ای برای سودجویی، ترویج روابط خارج از شرع و ازدواج سفید تبدیل شده‌اند.