رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ممنوعیت سفر هوایی به عراق از ۱۳ مهر تا اطلاع ثانوی

ممنوعیت سفر هوایی به عراق از ۱۳ مهر تا اطلاع ثانوی رئیس سازمان هواپیمایی کشور از قطع پروازهای ایرلاین العراقیه از ۱۳ مهر تا اطلاع ثانوی خبر داد و اظهار کرد که پروازهای این ایرلاین به دلیل تخلف از مقررات لغو شده است.

ممنوعیت سفر هوایی به عراق از ۱۳ مهر تا اطلاع ثانوی

رئیس سازمان هواپیمایی کشور از قطع پروازهای ایرلاین العراقیه از ۱۳ مهر تا اطلاع ثانوی خبر داد و اظهار کرد که پروازهای این ایرلاین به دلیل تخلف از مقررات لغو شده است.