رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بحرین سفر به ایران و عراق را ممنوع کرد

بحرین سفر به ایران و عراق را ممنوع کرد گلف نیوز به نقل از یک مقام مسئول در هواپیمایی کشوری بحرین نوشت: با توجه به افزایش آمار کرونا در ایران و عراق، انجام هر گونه پرواز از بحرین به این دو کشور ممنوع می‌باشد /صرفا جهت اطلاع

بحرین سفر به ایران و عراق را ممنوع کرد

گلف نیوز به نقل از یک مقام مسئول در هواپیمایی کشوری بحرین نوشت: با توجه به افزایش آمار کرونا در ایران و عراق، انجام هر گونه پرواز از بحرین به این دو کشور ممنوع می‌باشد /صرفا جهت اطلاع