رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هر هفته حداقل ۱۰ میلیون کاربر جدید برای تلگرام!

هر هفته حداقل ۱۰ میلیون کاربر جدید برای تلگرام! پاول دوروف مدیر تلگرام، در کانال تلگرامش نوشت: هر هفته حداقل ۱۰ میلیون کاربر جدید به تلگرام اضافه ‌می‌شود و به تناسب رشد سریع‌مان، زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سرور را هم توسعه می‌دهیم /صرفا جهت اطلاع

هر هفته حداقل ۱۰ میلیون کاربر جدید برای تلگرام!

پاول دوروف مدیر تلگرام، در کانال تلگرامش نوشت: هر هفته حداقل ۱۰ میلیون کاربر جدید به تلگرام اضافه ‌می‌شود و به تناسب رشد سریع‌مان، زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سرور را هم توسعه می‌دهیم /صرفا جهت اطلاع