رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محموله‌های جدید واکسن آنفلوآنزا در شُرف ورود به کشور هستند

سخنگوی سازمان غذا و دارو: محموله‌های جدید واکسن آنفلوآنزا در شُرف ورود به کشور هستند بانک مرکزی باید تا ۱۸ مهر ماه پیش پرداخت مربوط به تامین واکسن کرونا به کُووَکس پرداخت کند

سخنگوی سازمان غذا و دارو: محموله‌های جدید واکسن آنفلوآنزا در شُرف ورود به کشور هستند

بانک مرکزی باید تا ۱۸ مهر ماه پیش پرداخت مربوط به تامین واکسن کرونا به کُووَکس پرداخت کند