رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمام راه های اصلی و فرعی کرمانشاه به سمت “مرزها” مسدود است

تمام راه های اصلی و فرعی کرمانشاه به سمت “مرزها” مسدود است نماینده نیروی انتظامی استان کرمانشاه: بسترهای لازم فراهم شده بود که امسال به زوار خدمات رسانی داشته باشیم که متاسفانه تداوم شیوع ویروس منحوس کرونا برنامه ها را به‌هم ریخت و پیاده روی امسال اربعین لغو شد. ترددها تحت کنترل است و درصورت […]

تمام راه های اصلی و فرعی کرمانشاه به سمت “مرزها” مسدود است

نماینده نیروی انتظامی استان کرمانشاه:
بسترهای لازم فراهم شده بود که امسال به زوار خدمات رسانی داشته باشیم که متاسفانه تداوم شیوع ویروس منحوس کرونا برنامه ها را به‌هم ریخت و پیاده روی امسال اربعین لغو شد.
ترددها تحت کنترل است و درصورت مشاهده تردد زوار به سوی مرز، از آن جلوگیری می شود.
طی این مدت تمام راه های فرعی و اصلی مرزها هم شناسایی و مسدود شده است و اجازه تردد به زوار داده نمی شود.