رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات بخشنامه مهم بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات بانکی

جزئیات بخشنامه مهم بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات بانکی یاسر مرادی کارشناس ارشد حقوق بانکیدر گفتگو با مهر:بر مبنای بخشنامه‌بانک مرکزی،نظام بانکی به جایگزینی عقود غیرمشارکتی به جای عقود مشارکتی الزام شده تا ضوابط بانکداری بدون ربا رعایت شود. در عقود مبادله‌ای نرخ سود از ابتدا مشخص بوده و نظام بانکی، سود تعیین شده خود […]

جزئیات بخشنامه مهم بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات بانکی

یاسر مرادی کارشناس ارشد حقوق بانکیدر گفتگو با مهر:بر مبنای بخشنامه‌بانک مرکزی،نظام بانکی به جایگزینی عقود غیرمشارکتی به جای عقود مشارکتی الزام شده تا ضوابط بانکداری بدون ربا رعایت شود.

در عقود مبادله‌ای نرخ سود از ابتدا مشخص بوده و نظام بانکی، سود تعیین شده خود در قرارداد را به هرصورت قطعی دریافت می‌کند.

در عقود مشارکتی، بانک بر اساس ضوابط بانکداری اسلامی، شریک تسهیلات گیرنده شده و در سود و زیان حاصله، مشارکت می‌کند؛ اما از آنجا که بانک‌ها به عنوان یک نهاد مالی امکان رسیدگی و حساب و کتاب مشارکت واقعی را ندارند، شرطی را در قراردادهای خود می‌گنجانند که بر اساس آن اگر مشتری هم زیان کرد، این زیان را باید از اموال خود به صورت مجانی پرداخت کرده و با این شرط، در زیان تسهیلات گیرنده شریک و سهیم نمی‌شدند.