رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز توزیع کارت ورود به جلسه مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد

آغاز توزیع کارت ورود به جلسه مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد داوطلبان آزمون دکتری تخصصی می توانند با مراجعه به سامانه www.azmoon.org و با وارد کردن کد ملی و کد شناسه انتخاب رشته و داوطلبان دوره بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان با استفاده از اطلاعات شناسنامه ای نسبت به دریافت برگه اطلاعات ورود به جلسه مصاحبه […]

آغاز توزیع کارت ورود به جلسه مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد

داوطلبان آزمون دکتری تخصصی می توانند با مراجعه به سامانه www.azmoon.org و با وارد کردن کد ملی و کد شناسه انتخاب رشته و داوطلبان دوره بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان با استفاده از اطلاعات شناسنامه ای نسبت به دریافت برگه اطلاعات ورود به جلسه مصاحبه خود اقدام کنند./ایسنا