رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زمان توزیع واکسن آنفلوانزا در مطب‌ها

زمان توزیع واکسن آنفلوانزا در مطب‌ها علی تاجرنیا معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان نظام پزشکی ایران: توزیع واکسن آنفلوانزا در مطب‌ها از امروز آغاز مى شود. پزشکان و دندانپزشکان که در مطب یا دفاتر کار مشغول خدمت هستند باید با نظام پزشکی شهرستان مربوطه تماس بگیرند و شیوه دریافت را مطلع شوند.

زمان توزیع واکسن آنفلوانزا در مطب‌ها

علی تاجرنیا معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان نظام پزشکی ایران: توزیع واکسن آنفلوانزا در مطب‌ها از امروز آغاز مى شود.

پزشکان و دندانپزشکان که در مطب یا دفاتر کار مشغول خدمت هستند باید با نظام پزشکی شهرستان مربوطه تماس بگیرند و شیوه دریافت را مطلع شوند.