رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امارات ۳۰۰هزار درهم دیه بابت تیراندازی به صیادان بلوچستان پرداخت کرد

امارات ۳۰۰هزار درهم دیه بابت تیراندازی به صیادان بلوچستان پرداخت کرد نماینده مردم جنوب بلوچستان در مجلس شورای اسلامی گفت: ۳۰۰هزار درهم دیه از امارات بابت تیراندازی و کشته‌شدن ۲ صیاد بلوچستان گرفتیم و شکایت از سازمان شیلات بابت صید ترال هم به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شده است.

امارات ۳۰۰هزار درهم دیه بابت تیراندازی به صیادان بلوچستان پرداخت کرد

نماینده مردم جنوب بلوچستان در مجلس شورای اسلامی گفت: ۳۰۰هزار درهم دیه از امارات بابت تیراندازی و کشته‌شدن ۲ صیاد بلوچستان گرفتیم و شکایت از سازمان شیلات بابت صید ترال هم به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شده است.