رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بستری بیماران غیر اورژانسی در بیمارستان‌ها ممنوع شد

بستری بیماران غیر اورژانسی در بیمارستان‌ها ممنوع شد دکتر حریرچی: با توجه به کثرت مراجعین سرپایی و بستری مبتلا به کرونا، بستری سایر بیماران غیر اورژانسی در بیمارستانها (طبق بخشنامه معاونت درمان وزارت بهداشت) تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.

بستری بیماران غیر اورژانسی در بیمارستان‌ها ممنوع شد

دکتر حریرچی:
با توجه به کثرت مراجعین سرپایی و بستری مبتلا به کرونا، بستری سایر بیماران غیر اورژانسی در بیمارستانها (طبق بخشنامه معاونت درمان وزارت بهداشت) تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.